Skip to main content

Perinatale kinesitherapie


Prenatale kinesitherapie begeleidt de toekomstige mama via een oefentherapie gericht op souplesse, ont­spanning, lichaams­bewust­zijn en het aanleren van adem­halings­technieken bij het opvangen van de weeën en het persen. Er wordt aan de mama een ont­spannen kader aangeboden. De papa is welkom en wordt ingelicht waar hij zijn partner kan onder­steunen.

Postnatale kine bestaat uit conditie- en spier­verster­ken­de oefeningen voor prille moeders en wordt doorgaans vier tot zes weken na de bevalling gestart, na het gynae­cologisch controle­bezoek. Een krachtig en tegelijk soepel spierstelsel is vooral belangrijk voor de dragende functie van de spieren rond het kleine bekken (ondersteuning organen, verstevigen van de bekkenbodemspieren,…) en ook stevigheid in de regio.

In deze postnatale fase is de mama sterk gericht op de baby en het is dan ook van belang dat zij rust kan tanken in de sessies. Lichaams­bewust­zijn wordt gestimuleerd.

Algemene kinesitherapie

Een brede aanpak als basis voor diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat   

Fasciatherapie methode D.Bois

Danis Bois: ‘De kracht en de diepgang van fasciatherapie zit in de zachtheid van de behandeling’

Verminder je pijn, verbeter je bewegings- en levenskwaliteit.

Myofasciale therapie

Via manuele druk of dry-needling pijnlijke punten in het lichaam behandelen die veroorzaakt worden door het verkeerd functioneren van spieren

Perinatale kinesitherapie

Het begeleiden van de zwangere vrouw voor en na de zwangerschap.

Sportkinesitherapie persoonlijke begeleiding bij sporthervatting

Preventief en curatief omgaan met blessures en individuele, sport specifieke begeleiding bij sporthervatting.

Respiratoire kinesitherapie

Algemene respiratoire technieken en autogene drainage technieken bij volwassenen, kinderen en baby’s

Relaxatie

Deze therapie richt zich op het verbeteren en herstellen van de harmonie tussen lichaam en geest om zo te streven naar innerlijke rust.

Behandeling van Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is gelinkt aan stress en spanningen in het lichaam.

Lymfedrainage

Via een zachte manuele behandeling draineren we het overtollige vocht en proberen we de spanning in het weefsel te verlichten.