Skip to main content

Fasciatherapie methode D. Bois


Met welke aandoeningen kan je terecht bij een fascia­therapeut?

  • Nek- (torticollis, cervico­brachialgie, multiple artrose, cervicogene hoofdpijn,…) en rug­pathologie (hernia, lumbo-­ischialgie, lumbago,…)
  • Revalidatie bij sport­letsels
  • Stressgebonden of psychosomatische klachten, medisch onverklaarbare aan­doeningen (M.U.S.)
  • Burn-out, hyper­venti­latie­syndroom, fibromyalgie, C.V.S., migraine, tinnitus
  • Pijnpatiënten en mensen met bewegings­problemen
  • Ondersteuning bij zware pathologie

Wat is fasciatherapie?


De zones in je lichaam die pijn doen en gespannen zijn, worden zacht en diep behandeld. Je ge­wrich­ten en ook je spieren komen vrij en je krijgt meer bewegings­vrijheid en bewegings­kwaliteit. De door­bloeding wordt gestimu­leerd en je voelt de positieve effecten van je fysio­logie (door­stroming, warmte,…). De behan­deling werkt in op je stress­systeem.
Wat we voelen bepaalt vaak ons denken en ons gedrag. Omgekeerd bepaalt ons denken vaak ons voelen en gedrag. Met fasciatherapie leer je tijdens de sessie waar­nemen in je lichaam. Via deze weg kan je, mits een spe­cifieke bege­leiding, mecha­nismen in jezelf ontdekken, observeren en doorbreken. Je gaat op die manier op een meer auto­nome en flexibele manier om met je klacht, jezelf en je om­geving. Dankzij fascia­therapie kan je je eigenheid en veerkracht herontdekken.

Hoe verloopt een be­han­de­ling bij een fascia­therapeut?


Een fasciatherapeut werkt vanuit 4 verschillende benaderingen en zal zijn behandeling altijd af­stem­men op jouw specifieke vraag, klachten en gevoe­ligheden:

MANUELE FASCIALE THERAPIE

Een fasciatherapeut brengt beweging in je lichaam, werkt op het einde van de beweging met pauzes (lichte stretch, in onze taal steunpunt genoemd). Die beweging gebeurt traag, in alle richtingen en ver­schil­lende dieptes.

PERCEPTIE- OF WAARNEMING­STRAINING

We nodigen de patiënten uit om zijn/haar lichaam in rust en in beweging te ervaren door je aandacht specifiek te richten, de beweging passief en soms ook traag actief te volgen. We leren de effecten in het lichaam waar te nemen en te benoemen.

BEWEGINGSEDUCATIE

Een fasciatherapeut bege­leidt je bij trage en globale bewegingen om zo stap per stap je bewegings­patroon te verbeteren. Er is een gevarieerd aanbod aan oefeningen (basis­bewe­gingen, gecodi­ficeerde bewegingen, dummy’s) die we, via onze site (www.fascia.be) en onze app meegeven. Zo wordt er een brug gemaakt tussen twee sessies en streven we, mits ondersteuning, gelei­delijk aan naar therapie­onafhankelijkheid.

GESPREKKEN

Na een verkennend gesprek is er de dialoog tijdens de sessie die zich vooral richt naar de ervaring in het lichaam en eventueel op de invloed van de sessie op de persoon. In het post­onmiddelijk gesprek wordt daar mogelijks verder op ingegaan en gebeurt het dat patiënten linken of patronen ontdekken vanuit het dag­dagelijkse. De perceptieve ervaring kan een diepere harmonie brengen tussen denken, voelen en handelen.

Algemene kinesitherapie

Een brede aanpak als basis voor diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat   

Fasciatherapie methode D.Bois

Danis Bois: ‘De kracht en de diepgang van fasciatherapie zit in de zachtheid van de behandeling’

Verminder je pijn, verbeter je bewegings- en levenskwaliteit.

Myofasciale therapie

Via manuele druk of dry-needling pijnlijke punten in het lichaam behandelen die veroorzaakt worden door het verkeerd functioneren van spieren

Perinatale kinesitherapie

Het begeleiden van de zwangere vrouw voor en na de zwangerschap.

Sportkinesitherapie persoonlijke begeleiding bij sporthervatting

Preventief en curatief omgaan met blessures en individuele, sport specifieke begeleiding bij sporthervatting.

Respiratoire kinesitherapie

Algemene respiratoire technieken en autogene drainage technieken bij volwassenen, kinderen en baby’s

Relaxatie

Deze therapie richt zich op het verbeteren en herstellen van de harmonie tussen lichaam en geest om zo te streven naar innerlijke rust.

Behandeling van Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is gelinkt aan stress en spanningen in het lichaam.

Lymfedrainage

Via een zachte manuele behandeling draineren we het overtollige vocht en proberen we de spanning in het weefsel te verlichten.